Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

ПРОФИЛ

    Фирма “ITM” – Русе е основана през м. юли 1990 година. Предметът на дейност е свързан с приложение на съвременните компютърни, комуникационни и управленски технологии в различни сфери на стопанския и обществен живот. В състава фирмата влизат експерти с дългогодишен и разностранен опит в използуването на изчислителната и компютърна техника и млади високо квалифицирани специалисти по информационни и комуникационни технологии.

          Фирмата извършва цялостен инженеринг като:

bullet

Консултира клиентите си за необходимостта от усъвършенствуване на управлението и информационното обслужване, при избор на компютърна, комуникационна и офис техника, програмни продукти и системи;

bullet

Доставя, инсталира и конфигурира комуникационна техника – телефони, радио и компютърни комуникации, комуникации с глобални световни компютърни мрежи;

bullet

 Доставя и инсталира офис – техника и оборудване, доставя всякакви консумативи;

bullet

 Разработва по оригинален фирмен стандарт, доставя и внедрява базови и  приложни програмни продукти и информационни системи за автоматизиране на отделни работни места;

bullet

  Извършва обучение по  компютърна грамотност или по приложни програмни продукти;

bullet

Извършва научно обслужване при разработване на стратегии за развитие, преструктуриране на управлението, производството, пазарите;

bullet

Извършва информационно обслужване от наши и чужди информационни бази – за фирми и оферти, цени, валути и др.;

bullet

Извършва цялостен инженеринг и консултинг по изграждане на единни системи за управление на производството.

Основното направление на дейността на фирмата, в което е водеща за страната, е изграждането на цялостни, интегрирани системи за управление и информация на фирми и дружества, административни органи, обслужващи звена и др.   

Предлаганите от нас ново поколение единни системи са разработени по технология Slient-Srver. Те обхващат в едно цяло всички управленски  и информационни процеси във фирмата или организацията.

Единните системи на фирмата нямат аналог сред българските софтуерни продукти за управление на бизнеса и превъзхождат значително адаптираните вносни  авитавизми.

Всички дейности по усвояването на една такава система се извършват от фирмата, което спестява усилия, време и пари.

Основните разработки на фирмата са:

bullet 
"е-БОЛНИЦА-XXI" автоматизиране на управленските и  стопански дейности в ЛЗБП.
bullet 
"е-ОБЩИНА-XXI"  управление на община и центрове за “Административно обслужване"
bullet 
"е-ТЕМИДА-XXI" цялостно управление на дейността в съдилищата;
bullet 
"е-ФИРМА-XXI"  системи за управление на производствени и търговски фирми и дружества;

За всеки обект фирмата адаптира съответната система, съобразена със специфичните изисквания на обекта.

Базовите средства, с които фирмата разработва системата са:

bullet

Платформа DOS:

bullet

  NOS Novell NetWare 3.1x, 4.xx, 5.0, 5.1 personal NetWare;

bullet

  RDBMS – BTRIEVE – v. 6.15, v. 7.0;

bullet

 Borland PASCAL – v. 7.0;

bullet

 Turbo Vision; C++.

bullet

Платформа WINDOWS:

bullet

 NOS Microsoft Windows NT Server 4.0, Windows ‘2000/2003;

bullet

 SQL Server 7,0;

bullet

 Microsoft Windows’ 9x;

bullet

 Borland Delphi 3.0;4.0;5.0 ; 6.0; 7.0 .

bullet

Платформа Linux:

bullet

 SuSe ;

bullet

 Red Had;

bullet

 Caldera;

bullet

Free BSD .

 

УПРАВИТЕЛ: Пенчо Куцаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕКИ ДИРЕКТОР: инж. Константин Куцаров

 

 

 

СЪТРУДНИЦИ:

В периода 1990 – 2006 година във фирмата са работили:

   

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.