bullet

Образование :
bullet

Висше – машинен инженер – “Машиностроителни технологии и мениджмънт” – РУ “ Ангел Кънчев” - Русе – магистърска степен;

bullet

Висше – “Стопанско управление” – СА “Д.Ценов” – Свищов – магистърска степен, пред дипломиране;

bullet

Докторант – редовно обучение -  РУ “ Ангел Кънчев” – Русе – трета година.

bullet

Сертификат за владеене на английски език.

bullet

 Научни публикации – 2 броя.

bullet

Работа:
bullet

Ръководил и инсталирал – 65 броя локални мрежи с над 1 450 потребителя, под управлението на Novell NetWare, windows NT; Windows’2000, Windows’XP, с отдалечени достъпи, оптични връзки между отдалечените мрежи.