bullet

Образование :
bullet

Висше математика – Софийски университет – София;

bullet

Висше информационни технологии – Технически университет – София;

bullet

Специализации;

bullet

IBM – Виена;

bullet

ICL – Лондон;

bullet

Институт по кибернетика – Киев;

bullet

Институт по автоматика – Москва.

bullet

Научни публикации – 41 броя.

bullet

Работа:
bullet

Изчислителен център – Русе – “Ръководител на програмно-целеви екип” – 21 години;

bullet

Окръжен народен Съвет – Русе – Началник управление “Усъвършенствуване на управлението   и автоматизация”;

bullet

Областен народен съвет – Разград – Гл.експерт – Направление “Усъвършенствуване на управлението и автоматизацията”

bullet

Сертификат за владеене на английски език.