Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

ЦЕНОВА ПОЛИТИКА

Фирма ITM  се стреми да поддържа гъвкава ценова политика, в условия на недостиг на финансов ресурс.

No. Вид дейност Ценова единица
1. Предоставяне правото на ползуване на  "е-БОЛНИЦА - XXI" ; брой работни места ;
2. Минимален брой работни места ; 15 броя ;
3. Ограничения в броя работни места ; няма ;
4. Допълнителни лицензи за системата (Additive License) ; кратни на 10 броя работни места ;
5. Инженерингови услуги :
bulletпроектиране на техническа структура - локална мрежа ;
bulletдоставки на компютърно и комуникационно оборудване ;
bulletСМР ;
bulletкабелни канали ;
bulletокабеляване ;
bulletИнсталиране на SERVER и работни станции ;
bulletКонфигуриране на SERVER и работни станции ;
bulletСертифициране на техническата структура ;
 
bulletв зависимост от топологията;
bulletпо текущи пазарни цени ;
bulletброй работни точки ;
bulletметър ;
bulletметър ;
bulletброй ;
bulletброй ;
bulletброй ;
6. Обучение :
bullet40 часа групово  ;
bulletдо 10 часа на работно място ;
 
bulletбезплатно - по програма ;
bulletбезплатно ;
7. Допълнително обучение ; ефективен час ;
8 Сертифициране на персонала за работа с "е-БОЛНИЦА-XXI" след обучение ;
9. Консултантски услуги ; брой работни места ;
10. Участие на специалистите на фирма ITM във внедряване на системата ; по договаряне ;
11. Технологична документация ; с инсталиране на системата
11. Организационна документация ; брой звена ;
12. Акредитационна документация ; брой звена ;
13. Плащания ; частични и отложени ;
14. Отстъпки :
bulletпри групово внедряване ;
bulletпри текущи промоции на фирмата ;
bulletпри нови версии ;
bullet

от броя болници ;

bullet

до 10 % ;

bullet

до 15 % ;

15. Извънгаранционно поддържане :
bulletSERVER'S и работни станции ;
bulletкомуникационни устройства ;
bulletбазов и системен софтуер (мрежови операционни системи, на работни станции);
bulletприложен софтуер -"е-БОЛНИЦА-XXI" или специализиран медицински;
bulletWeb приложения и хостинг ;
 
bulletброй ;
bulletброй ;
bulletброй ;
bulletдо 13 % годишно ;
bulletпо договяряне ;
16. Регистрация на домейн ; по пазарни цени ;
17. Разработване на Web Site на болницата ; размер на Site, езици, графични приложения ;
18. Хостинг върху собствени сървъри ; за период и  по договаряне ;
19. Разработване на комуникационни интерфейси за връзка на медицинска апаратура ; по договаряне ;
20. Разработва на нови приложения .

по договаряне.

Oбратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.