Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

ТЕХНИЧЕСКА СТРУКТУРА

За нормалното и ефективно функциониране на системата е необходимо осигуряване на подходяща техническа структура. Работата на системата в реално време и компютърното съставяне на документите предполага изграждането на локална мрежа с компютърни системи във всички точки, където възниква или се използува текуща информация т.е. цялостното компютъризиране на болницата :

bullet

В  звената (отделения, сектори) на стационара ;

bullet

В параклиничните звена ;

bullet

В аптеки, складове, кухня и др. стопански звена ;

bullet

В административните звена – ФСД, Личен състав, ТРЗ, Каса и др.;

bullet

При главна сестра и др. ;

        В състава на локалната мрежа могат да бъдат използувани съществуващите сега в болницата компютри (от 486 нагоре), употребявани компютърни системи или нови, с минимални изисквания към обема на диска (или без диск – за предпочитане), без FDD и CD.

        Всички справки, отчети и анализи от системата се извеждат и на екран, така че печатащи устройства са необходими само в местата, където се създават първични документи или регламентирани вписвания, като книги, журнали, дневници и др. ;

        Минималните изисквания към техническата структура дава възможност на болниците сравнително за кратък срок и минимум финансови средства да осигурят необходимата компютъризация.

        Естествено при възможности от страна на болницата може да се изгради модерна INTERNET-INTRANET структура, с за нуждите на цялата болница в т.ч. и VIP стаите.

        Техническата структура непрекъснато се развива, в зависимост от финансовите средства, без да е необходимо още от самото начало болницата да се запаси с бъдещ компютърен ресурс, който остарява доста бързо.

Oбратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.