Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

Обучение

bullet

Обучението е безплатно !

bullet

Обучението се провежда на два цикъла - групово и индивидуално ;

bullet

На обучение подлежат всички всички ръководители и функционални кадри на болницата ;

bullet

Груповото обучение се провежда се провежда в зависимост от длъжностния и функционален признак ;

bullet

За всяка група е разработена програма за обучение, в рамките на средно 30 календарни часа, която се съгласува и утвърждава от ръководителя на болницата ;

bullet

Груповото обучение се провежда в началото на внедряване на системата от специалисти на фирма ITM ; организира се в подходящо помещение, където се изгражда временна локална мрежа ; желателно е мрежата да има поне ч0 работни станции и до двама обучаващи се на станция. За сестринския състав, който е многоброен и работи на смени могат да се организират няколко потока  ;

bullet

програмите в груповото обучение включват три групи теми :
bullet

обща структура, организация и технология на функциониране на системата ;

bullet

конвенции и потребителски интерфейс ; лично меню ;

bullet

обучение по съответните функционални дейности за групата длъжности ;

bullet

Индивидуалното обучение се осъществява в процеса на адаптиране и настройка, първоначално зареждане на базата данни и работа в реално време ; индивидуалното обучение е свързано най-вече с новата организация на дейностите и мениджмънта в болницата - функционални изисквания, длъжностни задължения, електронни документи, документооборот в реално време, координация, използуване на системата за вземане на управленски решения ;

bullet

След усвояване на дейностите по системата, фирма ITM-Русе издава персонални сертификати за работа в условията на "е-БОЛНИЦА - XXI" ;

bullet

Голяма част от персонала на болницата в рамките на обучението "има първа среща с компютърните технологии", така че издаденият сертификат включва и компютърна грамотност на лицето.

  обратно 

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.