Потребителско споразумение

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

СЪС ЗАРЕЖДАНЕТО НА ТОЗИ SITE ( WWW.ITM-BG.COM ) ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ПУБЛИКУВАНИ ТУК, А ИМЕННО :

  1. Фирма ИТМ е регистрирана по Търговския закон и цялата информация от сайта е нейна собственост ;

  2. Всички търговски марки, имена, фирмени емблеми НЕ МОГАТ да се ползуват по какъвто и да било начин, без  ИЗРИЧНОТО съгласие на управителите на дружеството ;

  3. Всички цитати на документи или графични елементи могат да се ползуват САМО с одобрението на ръководството на фирмата ;

  4. Съдържанието на тези страници са под защитата на текущото законодателство на Република България, Закона за авторското право и сродните му права ;

  5. Всякаква информация от този Site НЕ МОЖЕ да се предоставя на трети лица с комерсиална или рекламна цел ;

  6. Софтуер и информация от този Site НЕ МОЖЕ да се съхранява, модифицира, размножава, пренася или ползува без ПИСМЕНО съгласие на фирма ИТМ ;

  7. За коректността на всички препратки, хиперлинкове и кръстосани връзки с други WEB Site's, фирма ИТМ  НЕ НОСИ отговорност ;

  8. ВСИЧКИ инструменти, WEB Browser's, шрифтове и т.н. са собственост и подлежат на лицензионни споразумения на съответните фирми, които ги разпространяват ;

  9. Фирма ИТМ ГАРАНТИРА, че съдържанието на настоящия Site НЕ СЪДЪРЖА вируси, Spy и други зловредни елементи или нарушава конфиденциалността на личните данни на потребителите ;

  10.  Фирма ИТМ си запазва правото да променя структурата и съдържанието на настоящия Site без да уведомява своите потребители.

С уважение, фирма ИТМ

10.05.2004 год.

             

За ITM-Русе   Контакти Обратна връзка   

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.