Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

Единна база от данни (ЕБД)

bulletЕдинна база от данни от релационен тип :
bulletоперационна база от данни ;
bulletаналитична база от данни ;
bulletМодерен дизайн :
bulletйерархичност ;
bulletобектно-ориентиран модел ;
bulletобектно релационен модел ;
bulletОсигурена е :
bulletлогическа и физическа независимост на данните ;
bulletгаранция за съгласуваност и точност на данните ;
bulletмногопотребителски достъп ;
bulletразвитие на базата данни :
bulletот производителя на базата данни (Btrieve, Pervasive) ;
bulletчрез собствени технологични средства на фирмата ;
bulletПървоначалното зареждане на базата данни за съответната болница :
bulletсистемата се разпространява със заредена база от данни (МКБ, КП, DRG's, УСЛУГИ, БАНКИ, КОТРАГЕНТИ, Дълготрайни активи, стоково-материални ценности,  сметкоплан, статистически форми и  т.н. ) ;
bulletредактиране - от функционалните специалисти ;
bulletЕБД се поддържа в реално време от всички работни места ;
bulletЕБД трябва да се администрира от обучен специалист по :
bulletмрежови операционни системи (NOS) ;
bulletсредства за управление на бази  данни (СУРБД) ;
bulletкомуникации ;
bulletздравен мениджмънт.

    обратно 

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.