Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

Организационно-управленска документация

 
bullet

Организационна документация на Единните системи

bulletАдаптации и настройки за всеки отделен обект ;
bulletПълен набор от електронни документи ;
bulletОрганизация на документооборота по всички дейности ;
bulletФункционални задължения на всички звена от структурата на обекта ;
bulletДлъжностни задължения (характеристики) ;
bulletАкредитационна документация ;
bulletТехнология и документация по Закон за обществените поръчки (ЗОП) ;
bulletКратък сравнителен анализ "ЕДИННИ СИСТЕМИ-програмни модули" ;
bullet

Технологична документация

bulletОрганизационно-функционален модел ;
bulletКонвенции ;
bulletПотребителски интерфейс ;
bulletРабота с номенклатури ;
bulletАдминистриране на базата данни ;
bulletСъобщения от системите ;
bulletСъздаване на длъжностни и лични на менюта ;
bulletСъздаване на електронни документи ;
bulletРабота с входящи (външни документи) ;

 

bulletПисани технологии за управление :
bulletУправление на клиничната дейност ;
bulletДвижение на пациентите ;
bulletАнализ на ЛДД ;
bulletАнализ на заболеваемостта ;
bulletУправление на качеството ;
bulletУправление на финансово-стопанската дейност ;
bulletБюджетиране ;
bulletРазпределение на разходите ;
bullet Маркетинг ;
bulletФинансово-стопански анализи.

ERP Системи

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.