Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

Организационно-структурен модел (ОСМ)

Една от първите задачи на внедряването на системата е създаването на организационно-структурния модел на обекта.Той е гръбнакът на цялата система и се изпълнява в ядрото на системата.

Този модел представлява описание на йерархичната структура на целия обект в т.ч.на управленската и управляваната система точно според организационните документи.Йерархичната (дървовидна) структура, която може да се опише да се опише в системата е несиметрична и  е:

bullet

Без ограничение на броя на йерархичните звена ;

bullet

Без ограничение на броя на звената  във всяко от нивата  ;

Тази структура има многоцелево предназначение :

bullet

За поддържане на  списък на звената, необходим за множество нужди-планиране, отчитане и анализиране на разходите, извеждане на група звена от даден вид при съставяне на документи ;

bullet

Избор на нива на планиране, отчитане и анализиране по части от структурата (напр.за производствен обект-производствена дирекция, или за болница-стационарен блок и т.н.) ;

bullet

Избор на ниво служи при определяне на обхвата на всички изходни резултати, касаещи структурата на обекта ;

bullet

Ограничаване на достъп до информацията за звено или за структурата, подчинена на това звено ;

bullet

Обектното описание на структурата служи за пестеливо описание на атрибутите на подчинените звена ;

bullet

За създаване на подмножества (списъци) на група звена, обособени на функционален или предметен принцип ; всяко звено може да принадлежи на повече от един списък .

Много от приложните модули “търсят” звената от съответните списъци, затова трябва много прецизно “агрегиране” на всяко звено към съответните списъци, със съответните флагове.

Дейностите по изграждане на ОСМ се изпълняват от администратора на системата с функция “Менажиране на системата”/”Редактиране на структурата”.

Добре е, ако  предварително е създадена номенклатура “Флагове за звената”, която съдържа имената на гореспоменатите списъци, които се съставят само с “маркиране” (Space) на списъка, към който принадлежи даденото звено.

Започва се “отгоре-надолу”- по нива; без значение е точната последователност-по нива или по йерархични клонове.

Промени в структурния модел могат да се извършват по всяко време при съблюдаване на:

bullet

“Преместване” на звено в йерархията т.е. на “друго подчинение”.Извършва се чрез промяна на кода на предшественика  (“бащата”) от структурата – от стария към новия код във файла “структурни звена”, като се следи за коректност (последователност ) на поредния номер (поле “позиция”) на старото и новото място на звеното в структурата;

bullet

“Сливане на няколко звена” при наличие на информация за тях в базата данни е доста деликатна задача и най-добре е да се “построи” някаква йерархична връзка между сливаните звена ; иначе трябва да се използува “заличаване” на по-малкото звено и редактиране по-нататък на вида о броя на длъжностите ;

bullet

 “Добавяне” – “откриване” на ново звено се извършва по реда на общите конвенции с F3  на съответното звено.

Към всяко звено от структурата, при необходимост, може да бъде “привързвана” “функционална характеристика на звеното”, описваща основните цели и задачи на звената.Структурата и съдържанието на такава характеристика се избира от специалист-мениджър от обекта.

обратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright Š 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.