Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

Внедряване

bullet

 "е-БОЛНИЦА-XXI" се предоставя с право на ползуване САМО за нуждите на съответната болница ;

bullet

Системата се инсталира от екип на фирма - ITM със заредена част от Единната база от данни, отнасяща се до общоприети или нормативно определени шифри и списъци (номенклатури) ;

bullet

За останалата част от внедряването на системата основна грижа имат функционалните специалисти от болницата. Тези задължения се уреждат още на договорно ниво за предоставяне правото на ползуване на  "е-БОЛНИЦА-XXI", а именно :
bullet

първоначално и реално въвеждане на данните ;

bullet

контрол и анализ на резултатите и грешките на потребителите ;

bullet

Въпреки много ефективния потребителски интерфейс много често в процеса на внедряване се налага консултация със специалистите на ITM-Русе ;

bullet

За консултантски услуги  по организация и координация, за решаване на специфични казуси в процеса на внедряване, фирма ITM-Русе предлага такава услуга при условията на отделен договор ;

bullet

Друго ниво на участие на участие на фирма ITM във внедряването е при условията на нов договор, свързан с анализ на грешки и изправянето им, създаване на допълнителна документация и обучение, участие в приключвателни дейности в края на отчетни периоди и др. ;

bullet

За процеса на внедряване се създават оперативни документи (графици, програми) ; срокът на внедряване зависи от нивото на участие на ITM и степента на организация на работата в самата болница ;

bullet

След завършване на основната част на внедряването - работа в реално време във всички звена, фирма ITM предлага и друга услуга - разработване на организационни документация за функциониране на болницата в условията на "е-БОЛНИЦА-XXI"  

  обратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.