Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

           "е-БОЛНИЦА-XXI" се разпространява в пълния й вариант, поради интегрираността й във всички аспекти – организационен, функционален и информационен. Изгражда се по фирмена технология едновременно по всички задачи по  цялата болница  :

bullet

Среден срок за изграждане на системата 5-9 месеца в зависимост от конкретните условия в болницата ;

bullet

Предпочитан период за започване на подготовка за изграждане на системата  - IV тримесечие, когато се извършва инвентаризиране на материалните активи, така че реалната работа със системата да започне от началото на м.януари – начало на финансовата и статистическа годишна отчетност ;

bullet

Решението за изграждане на системата трябва да бъде включено в стратегическия план на болницата ;

bullet

Преди изграждането на системата е нужна предварителна подготовка на кадрите в болницата :
bullet

Мениджърите в т.ч. на клиничните отделения, параклиничните и други звена – с общата философия, технология и възможности на системата ;

bullet

Финансово-счетоводния отдел – с необходимостта изцяло да оптимизира документите, документооборота, длъжностните задължения и големите възможности за контрол и анализ на разходите и финансовите средства ;

bullet

Компютърните специалисти – в използуването на всички видове информационни източници, документи и резултати, които документират цялата дейност на болницата ;

bullet

Почти всички кадри от клиничните и параклиничните звена, административно-стопанските отдели, аптеки, складове и др. – да притежават начална компютърна грамотност ;

bullet

Миграцията от съществуващите програмни продукти трябва да се извършва с оглед не толкова за ползуване на съществуващата технология и информация, а към ползуване на опита и евентуалната информация за постигане на повишените възможности, които системата предлага ;

bullet

Лицензирани копия на мрежовата операционна система за необходимия брой Server и клиенти (работни станции), например на Novell NetWare v5.x, 6.0 и т.н.

Oбратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright Š 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.