Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

       Настоящият материал е опит да се навлезе в проблемите на съвременния здравен мениджмънт от погледа на непосредственото реализиране на една технология, свързана с цялостното модерно управление на заведенията за болнична помощ.

        Опитите за частично  решаване само на някои аспекти от практиката  в болничните заведения с организационни и компютърни средства не дават очакваните резултати, по отношение на целите и задачите за  усъвършенствуване и развитие на болничните заведения.

        Болничното “производство” е изключително сложно и специфично. Болничният “продукт” се създава в “реално време” и управлението на създаването му е сложна и отговорна задача, която стои пред мениджърите и персонала на болниците за решаване, ако болничните заведения действително трябва да отговарят на съвременните изисквания.

        Динамиката на нормативната база, разнообразието на форми на собственост и финансиране допълнително усложнява “управленската обстановка” в болниците и затруднява тяхното развитие .

        Предлаганата Единна Автоматизирана Система "е-БОЛНИЦА-XXI" е първият опит у нас за усъвършенствуване на управлението в заведенията за болнична помощ със средствата на съвременни управленски, информационни и комуникационни технологии, който може да отговори, както на настоящите, така и на бъдещите изисквания към здравния мениджмънт на тези заведения.

        Използуван  е дългогодишен опит по управление на стопански предприятия, административни структури и опит и познания за спецификата на болничното производство. Резултатите от изграждането на системата в редица болници са реални и дават основание да считаме, че създаденият модел за здравен мениджмънт е работещ и перспективен.

      Настоящата версия 3.12 на системата е съобразена с Проекта за създаване на база данни от медико-статистическа и икономическа информация за разработване на дългосрочен модел за финансиране на болничния сектор по проект “PREPARATION OF CURRICULUM AND TRAINING OF TRAINERS IN ICD/ 9/10 AND DIAGNOSTICALLY RELATED GROUPS, CODING SYSTEM IN BULGARIA”

      В системата съществуват всички необходими атрибути, свързани с регистриране на преминал болен и за събиране на икономическа информация.

       "е-БОЛНИЦА-XXI" извежда всички необходими отчети и на електронен носител без необходимост от кодиране в специализирано информационно звено в болница.

     Системата дава и точна информация за преминалите болни, свързана с текущото финансиране на болниците от страна на Министерството на здравеопазването; напълно отговаря на концепцията за развитието на НЗОК и задължителното здравно осигуряване в Република България за периода 2003-2005 год. от м.юли 2003 год.

bulletОписание на системата :
bulletОбучение на персонала :
bulletДопълнителни системни и технологични възможности :
bulletТехническа структура :
bulletЕфективност :
bullet Разпространение на системата:
bulletФирмата осигурява :
bulletЦенова политика:
bulletМатериали за Диагностично свързаните групи ( DRG's ) :
bullet www.apc-solutions.net ;
bulletwww.casemix.com.au ;
bulletwww.pittstate.edu ;
bulletwww.drg.ro ;
bulletwww.umanitoba.ca ;
bullet www.thorsten-karin-mueller.de ;
bulletwww.sunrisellc.com ;

ERP Системи                                                                           

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.