Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

ЕФЕКТИВНОСТ

           "е-БОЛНИЦА-XXI" трябва да се разглежда като, философия, организация и технология на здравния мениджмънт на болничното заведение. Ефективността и може да се оценява като пряка и косвена. Пряката ефективност е свързана с непосредствените резултати, които могат да се получат от конкретното изграждане на информационните потоци, компютърната обработка на информацията, разпределение на дейностите между звената и длъжностите, оптимизиране на документите и документооборота и др.

          Косвената ефективност е възможността чрез системата да се изгради съвременна система за управление на болничното заведение на всички нива, повишаване на организационната и управленска култура в болницата, качеството на болничния продукт.

          Ефективността от системата трябва да се търси в следните направления :

Системен ефект от:

bullet

Създаване на съвършено нова, цялостна организация на управленските и информационни процеси ;

bullet

Оптимизиране на документите и документооборота – рязко намаляване на броя на документите и премахване на многократното обработване на една и съща информация особено от медицинските кадри ;

bullet

Възможности за оптимизиране на числеността на административно-управленския персонал ;

bullet

Повишаване персоналната отговорност за количеството и качеството на дейностите и резултатите ;

bullet

Положителна промяна в качеството на труда на управленския персонал ;

bullet

Повишаване качеството на резултатите и болничния продукт ;

bullet

Повишаване квалификацията на персонала ;

bullet

Повишаване на акредитационните и други оценки на болничното заведение и неговото име в пазарните условия ;

bullet

Намаляване на възможностите за административни и други нарушения ;

     Икономическа ефективност от :

bullet

Непосредствено управление на ресурсите в реално време ; контрол  и намаляване на разходите на всички видове болнични ресурси ;

bullet

Непосредствен контрол на разхода на финансови средства по всички елементи на разходите и задържане увеличаването им ;

bullet

    Намаляване на разходите за единица болничен продукт .

    Социален ефект от :

bullet

Подобряване болничното обслужване на населението от обслужвания регион ;

bullet

Подобряване показателите за здравното състояние на населението .

Oбратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright © 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.