Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СИСТЕМНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

bullet

Обектно проектирана структура на болницата и всички номенклатури – описанието им е в естествен йерархичен вид, без ограничения на броя на йерархичните нива, броя на елементите във всяко йерархично ниво ;

bullet

Генератор на йерархични менюта ;

bullet

Генератори на справки, списъци, отчети и статистики ;

bullet

Системата се доставя със “заредени” международни и национални класификатори;
bullet

Международен класификатор на болестите (МКБ) ;

bullet

Класификатор на лекарствените средства и консумативи по генерични групи и търговски наименования  на латински и български език ;

bullet

Класификатор на дълготрайни активи (ДА) ;

bullet

Класификатор на стоково-материалните ценност (СМЦ) ;

bullet

Национален сметкоплан ;

bullet

Статистически шифри на счетоводните отчети ;

bullet

Шифри на отчети и статистики ;

bullet

Клинични пътеки и включените в тях МКБ ;

bullet

Параклинични изследвания ;

bullet

Структури на анамнези, епикризи и др. ;

bullet

Нормативи за разхода на горива и смазочни материали .

bullet

Системата се доставя “отворена” (достъпна за специалисти), база от данни, която позволява и разработване на собствени приложения за крайните потребители ;

bullet

Системата е високо адаптивна и позволява настройване към специфични условия от самия краен потребител ;

bullet

Маршрутно обработване на документи ;

bullet

Всички резултати се извеждат в избран от потребителя диапазон от време ;

bullet

Всички резултати от справки, отчети, статистики, анализи и т.н. се генерират на екран и на печат .

bullet

Информационно-правно осигуряване – в рамките на системата могат да бъдат включени и различни система с нормативно правна информация ;

bullet

Специализирано медицински осигуряване – могат включени медицински справочници, каталози, електронни атласи и др. ;

bullet

Осигуряване на интерфейси за медицинска апаратура.

Oбратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright Š 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.