Informatica Telematica Management

                                
Контакти За ITM-Русе For ITM-Rousse Für ITM-Ruse
                                           

                                                             

Начало
Напред
НОВИНИ
ЕДИННИ СИСТЕМИ
УСЛУГИ
КЛИЕНТИ
Ресурси
Документация
Въпроси и отговори
Кариера
Референции
Структура на ITM
Карта на сайта

 
   
Статистика

Споразумение

Обратна връзка
   

 

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

          Изграждането на "е-БОЛНИЦА-XXI" в болнично заведение е свързано със сериозно усъвършенствуване на управлението му, на всички нива и за всички длъжностни лица. Привеждане на управлението към съвременните изисквания за управление на болнично заведение поставя пред болничния персонал познания по организацията и управлението на всеки един елемент на болничния продукт – от планирането, до отчитането му, при една нова дисциплина и самодисциплина, при нови изисквания към качеството на всяка една дейност, в т.ч. с отчитане на разходите за постигане на високо качество.

          Системата съдържа всички елементи на един пълен курс по здравен мениджмънт на болнично заведение ; нещо повече – изграждането й представлява изключително ценен практически курс по мениджмънт, който в досегашните курсове не може да се придобие. Особено ценно се оказва обучението на изпълнителския персонал, който трябва да се грижи за информацията в реално време, която да бъде предоставена на мениджърите на болницата за вземане на управленски решения. В процеса на изграждане на системата се създават и всички организационни предпоставки, като вътрешни правилници и правила за работа в условията на системата, нови функционални задължения на звената, нови длъжностни задължения  - неща непосредствено свързани с усъвършенствуване на управлението на качеството на работата в болницата на всички нива.

          Ето защо изграждането на "е-БОЛНИЦА-XXI" трябва да се разглежда не като програмна система за работа с компютри, а като цялостна организация на управленския процес. Така в периода на изграждане всяко длъжностно лице ще бъде обучавано за работа в условията на системата, а не само – за работа с клавиатурата на компютъра ; ще бъдат решавани множество конкретни управленски задачи и технологии за получаване на максимална ефективност  на системата.

          Обучението се провежда едновременно на всички нива – от служителя, който създава първичния документ или регистрира дадено събитие, до мениджърите на болничните отделения и управителя. Това обучения е свързано с цялостния консултинг, който фирма ИТМ осигурява. През време на изграждането на системата. Консултингът е преди всичко обучение в процеса на изграждане на системата, а не толкова като искани съвети по въпросите на здравния мениджмънт от страна на болницата.

          След реалното изграждане на системата, в болничното заведение трябва да има добре обучен персонал, знаещ и можещ да се справя със сложните задачи на болничното “производство”.Възможно е след внедряване на системата да се извърши и съответно сертифициране на кадрите по здравен мениджмънт на болнично заведение.

Oбратно

Начало | НОВИНИ | ЕДИННИ СИСТЕМИ | УСЛУГИ | КЛИЕНТИ | Ресурси | Документация | Въпроси и отговори | Кариера | Референции | Структура на ITM | Карта на сайта

Copyright Š 1990-2006  ITM-Русе  All rights reserved.
Последна редакция: 09/21/06.